Register now

16 September - 21 OctoberÖstermalm - Stockholm

This event has passed for updates see: www.dancefromtheroot.com/events 

Or visit www.dancefromtheroot.com or like Dance From the Root on FB for more info.


Dance into Your Sexuality! 

Dansa in din Sexualitet!

- A six week explorative queer inclusive course for women, cis and trans, and other people who have had the experience of being viewed as a woman. This is an opportunity for you to step into new parts of yourself, let go of shame, fears and blockages and expand your capacity to feel ease and pleasure in your intimate and daily life! Limited space for 16 participants.

Try it out Monday 16th!

Full course:
6 Mondays start Sep 16th plus a full day: Sunday Sep 22nd.

News this edition: 

 • Full day deep dive with Breath, sound and dance!
 • New Themes: "Explore Polarities and Gender Expression" and "Discover pleasure and sensations"

Space holder: Lisa Josefsson - Dance From the Root 

Guest teachers;

English version at the bottom

Svenska

Kursen är ett utforskande queer-inkluderande rum för kvinnor (cis &trans) samt andra personer med erfarenhet av att vara eller bli sedd som kvinna och vill möta sig själva och andra på djupet. Detta är en möjlighet att kliva in i nya delar av dig själv och expandera din kapacitet att känna lätthet och njutning i ditt vardagliga liv. Kursen är begränsad till 16 deltagare. 

Nytt denna kursomgång: 

Heldags djupdykning med andning, sång och dans!

Nytt tema: "Utforska polaritet och könsuttryck" och "Upptäck sensationer och njutning"


Citat från tidigare deltagare:

”Om jag ska beskriva kursen med ett ord så vill jag säga; MAGISK! Så tacksam över att jag gick denna kurs” /V

"Kursen "Dance into your sexuality" skapade mycket tankar hos mig. Sådana tankar som jag jag verkligen värderar högt men som jag av olika anledningar har trängt undan. Det blev som ett uppvaknande och jag insåg under kursens gång att det finns mycket med mig själv som jag vill jobba med. Kursen hjälpte mig att hitta de här sakerna och även att acceptera mina egna svagheter och att vara ärlig mot mig själv kring dem. Även då jag vet att allting fanns inom mig redan innan kursen så känner jag mig som en ny människa nu i efterhand. Det känns som att jag fått möjlighet att släppa ut så mycket som funnits undangömt djupt inom mig. Innan kursen visste jag inte att det där behövde få komma ut men nu när det fått göra det känner jag mig lättare, ärligare och mer fri. 

Om kursen:

Denna gången expanderar kursen till 6 måndagskvällar med start 16e september och en möjlighet till prova på den 9e september.

Målet med kursen är att djupdyka i oss själva tillsammans med andra för att framförallt läka relationen till vår kropp och vår sexualitet. Vår lust kommer från oss själva även om det är lätt att koppla den till de personer vi är intima med. Under dessa veckor kommer ni bjudas in till att uppleva att allt ni känner kommer från er själva och ni kan på så sätt komma till insikten av att ni äger er sexualitet. Varje vecka har ett nytt tema och under dessa veckor kommer vi dansa, uttrycka känslor, dela hemligheter, gråta, skratta, och utforska självkärlek och njutning i ett hållet rum. 

Sexualitet är ett brett ämne och egentligen skulle vi kunna stanna kvar i varje tema 6 veckor. Men istället kan kursen kan ses som ett smörgåsbord där du får möjlighet att upptäcka vilka delar av dig själv du redan är trygg i och vilka du vill utforska mer av.  Verktygen kommer med inspiration från dansterapi, tantra, massage, meditation, circling, samtalsterapi och traditionella danser och traditioner från östra och södra Afrika. Kursen är begränsad till 16 deltagare för att vi skall kunna skapa trygghet och intimitet i gruppen. 

Jag har valt att arbeta endast med kvinnor och personer med erfarenhet av att bli sedd som kvinna för att lättare kunna gå djupare då många av oss i dessa rum lättare kan ta ner vissa murar. Samtidigt så är jag själv pansexuell och gender fluid, vilket för mig betyder att jag känner mig både som man och kvinna och något där emellan. Detta betyder att vi på kursen kommer att bli inbjudna att utforska alla extremer av våra könsuttryck och vår sexualitet.


Språk 

Vi tror alla på olika saker, använder oss av olika förklaring och ord, men i botten har alla människor samma känsloregister och möjlighet till samma upplevelser. Med detta menar jag att ni inte behöver hålla med om allt jag säger utan var och en har sin egen sanning eller förklaring. Jag håller generellt ett könsneutralt språk men i vissa stunder blandar jag ord som syster, syskon, människa, kvinna etc. för att en variation av ord stöttar olika personer i gruppen. Jag är lyhörd för speciella önskemål i gruppen.

Kursen kommer att ges på engelska, men frågor och delningar kan ske på svenska.

Teman

För att gå djupare tar vi hjälp av olika teman som vi kommer utforska tillsammans. Dans kommer att vara med alla gånger. 

Måndag 16e september

Se mig, se dig! 

Via dansen utforskar vi självkärlek och acceptans av varandra samt delar med oss av våra livshistorier för att kunna se en ljus framtid av våra individuella läkningsprocesser. Detta är en mjukstart för att kunna gå djupare senare.

Söndag 22e september - Heldagsspecial! (11.00-18.00) 

Förmiddag: Andning, sång och dans! Gästlärare: Sophia Magdalena

Sophia Magdalena kommer guida oss igenom "Love breath", en andningsövning för att släppa på gamla känslor och låta sårbarheten ta plats. Efter det hittar vi styrkan att stå i oss själva, hålla varandra och välkomna vår lust genom dans och sång!

Eftermiddag: Säga ja och säga nej! 

Vilka gränser har du? Vad längtar du efter att säga ja till? Vad går du ibland med på utan att du vill? Låt oss i trygghet bli bekväma att leva efter våra gränser, både i intimitet och i det vardagliga livet.

Måndag 23:e september 

East African Sexuality! - Gästlärare: Sony and Faith från Kenya plus live trummor!

Hitta din vardagliga njutning i din kropp i alla lägen, när du diskar, när du promenerar och såklart när du dansar. Med tradition från Östafrika ska vi få lära oss hur men redan som unga flickor får lära sig att röra sina höfter för att hitta njutning och självförtroende i sin egen kropp. Sony och Faith delar med sig av sin erfarenhet från Kenya och Lisa från Moçambique.

Måndag 30:e september

Att hålla och släppa taget - Gästlärare: Louise Hellbom

Vi är så vana att vara starka, att klara oss själva, denna vecka är inbjudan att släppa taget om gammal ilska och frustration och tillåta oss att bli hållna av varandra. 

Måndag 7:e oktober, 

Utforska Polaritet och könsuttryck 

Vi experimenterar med könsuttryck, föra och följa, dominans och underkastelse. Att leka med och utforska olika polariteter kan hjälpa oss att upptäcka nya sidor av oss själva och vår sexualitet. En vän sade en gång "Att vara sig själv kan vara väldigt begränsande", så jag frågar dig, vem kan du vara? 

Måndag 14:e oktober

Upptäck sensationer och njutning!

Efter att vi utforskat nya sidor av oss själva kommer vi använda oss av dem och gå djupare in i vilka typer av sensationer vi njuter av. Denna kväll är en inbjudan att ge oss hän till lusten genom att experimentera med olika typer av beröring och gränsen mellan smärta och njutning.

Måndag 21:a oktober

Uttryck och stanna kvar i din njutning! En sak är att njuta, en annan är att våga stå kvar i den och bli sedd. Efter att ha jobbat med att komma i kontakt med vår sexualitet och vårt sexuella uttryck är det dags bli våga visa upp den. Alla har vi olika försvarsmekanismer som gör att vi inte ens med vår partner vågar stå i vår fulla sexuella kraft. Att dansa in sin sexualitet är anledningen till att vi kom hit, det är dags att överraska dig själv!


Fler kommentarer av tidigare deltagare:

Det jag har tagit med mig från kursen är ett nytt sätt att njuta av min kropp genom dansen. Jag har blivit bättre på att lyssna på vad min kropp längtar efter och hittat ett utlopp för det genom dansen. Jag har också skiftat min syn på sexualitet genom att se att sexighet handlar mindre om andras blickar på mig utan snarare om min njutning av min kropp som visas utåt. Jätteskönt att känna så istället. Jag kom ofta ganska stressad till klasserna, och gick sedan hem med skutt i stegen, ett stort lugn och glädje. Jag mådde verkligen bra i både kropp och själ av att vara där och skaka loss.

Jag upplevde Lisa som en mycket skicklig kursledare, som både kunde vara strukturerad och intuitiv samtidigt. Hålla ihop gruppen men också se individens behov. Hons skapade ett skönt och tryggt space, som det var lätt att vara i. Jag uppskattar att övningarna både förklaras i ord och demonstreras, och att vi blir uppmuntrade att ändra dem eller hoppa över något som vi inte vill göra./M 

Tack Lisa Josefsson för din gåva till oss kvinnor att komma i kontakt med oss själva och känna vårt värde. Tack för att du inspirerar och sprider ditt verk ❤/Claudia

Jag hade nog en rätt naiv tanke om att det gick att fortsätta leva i mitt avtrubbade, känslodöda tillstånd. Därför blev det väldigt omtumlande när sådant jag tryckt undan läckte ut. Men det var samtidigt väldigt befriande, och ännu mer i ett icke dömande rum som kändes tryggt. Gemenskapen som du lyckades skapa var väldigt omhändertagande på något vis, systerskap eller kvinnlig gemenskap har jag saknat genom mitt liv och det var väldigt fint att få uppleva det och möta känslorna tillsammans med andra. Så sammanfattningsvis, det var fantastiskt att få uppleva samhörighet, att befinna sig i ett tryggt rum, med öppna, icke dömande personer och där jag fick lov att hitta en djupare kontakt med min egen kropp och mina egna känslor. Där varje övning väckte tankar och reflektioner, som fortfarande påverkar och har ändrat en del tankebanor. /Louise

English

About the course

This time the course is expanding to 6 Monday evenings with start september 16th and a possibility for a taster on September 9th. The goal with the course is to deep dive in ourselves together with other so mainly heal our relationship to our body and sexuality. Our lust is born from within us even though it is easy to connect it with people we are intimate with. During these weeks you will be invited to feel that all your emotions come from yourself and eventually feel that you can own your sexuality and pleasure.

Every week there will be a new theme and during this period we will dance, express emotions, share secrets, cry, laugh and explore self love and pleasure in a held space. Sexuality is a wide topic and in the end we could stay in each of these topics for six weeks. But instead the course can be seen as a smorgasbord where you get the opportunity to discover which sides of you there is already comfort and where there is space for further exploration.

The tools comes from inspiration from Dance Movement Therapy, Tantra, Bodywork, meditation, circling, conscious kink, speech therapy and traditional dances and traditions from Southern Africa. I have decided to work with only women and people with an experience to be seen as women to be able to go deeper this this might allow us to take certain walls down. At the same time I am gender fluid, which for me means that I both feel like a man and a woman, and sometimes just a human. This means that even though it is a separatistic space we will all be invited to express and explore all our gender expressions.

Language 

We all believe in different things, use different explanations and words, but in the end we have the same register of emotions possibility to similar experiences. With this said I mean that you don't have to agree with everything I say but each and everyone have there own truth or explanation. As a general policy I keep a gender neutral language, but in some moments I mix words like sister, sibling, women, human etc to adjust that different words support different people in the group. 

The course will be given in English but questions and sharings are invited to be in Swedish. 

Themes 

Each week has a new theme that will support our journey to dive deeper within ourselves. Dancing will be part of every week. 

Monday September 16th

See me, see you!

Through the dance we will explore self love and acceptance of each other and share some of our life stories and reasons why we have come together. We start softly to invite a light in the tunnel of the work of the individual healing processes we are stepping into.

Sunday September 22 - Fullday special! (11.00-18.00 including lunch)

Morning: Breathing, singing and dancing! Guest teacher: Sophia Magdalena

Sophia Magdalena will guide us through "Love Breath", an exercise to let of old emotions and let vulnerability take place. After this we will find the strength to stand in ourselves, hold each other and welcome our lust through dance and singing!

Afternoon: To say yes and to say no!

What boundaries do you have= What are you longing to say yes to? What do you sometimes allow even when you do not want to? Let us explore boundaries and get to know ourselves both in intimacy and our daily lives.

Monday September 23 

East African Sexuality! - Guest Teachers: Sony and Faith from Kenya + live drums!

Find your daily pleasure in your body in every moment, when you are doing the dishes, walking and of course dancing! With inspiration from East Africa we will learn how they already as young girls learn how to move their hips to find pleasure and confidence in their bodies. Also traditional "masculine" moves will be shown for you to explore what suits you the best. Sony and faith are sharing their tradition from Kenya and Lisa from her experience from Mozambique. 

Monday September 30 

To hold and let go! - Guest Teacher: Louise Hellbom

We are so use to being strong and being independent, this week is an invitation to let go of old anger and frustration and allow ourselves to be held be each other. 

Monday October 7

Exploring polarity and gender expression!

We will experiment with gender expression, leading and following, dominance and submission. To play with different polarities can help us to discover new sides of ourselves and our sexuality. A friend once said: "To be oneself can be very limiting", so I'm asking you, who can you be?

Monday October 14

Discover sensations and pleasure!

After having found new sides of our selves we can use these and go deeper into what kind of sensations we enjoy. This evening is an invitation to let go to feeling lust through the experimentation of different kinds of touch and the fine line between pain and pleasure. 

Monday October 21

Express and stay in your sexuality!

One thing is to feel pleasure, another thing is to stay and be seen in it. After been working with getting in contact with our sexuality and our sexual expressions it is time to show it. We all have different coping mechanisms that does not even allow us to stay in our full sexual power even in front of our partners. To dance into our sexuality is the reason we came, surprise yourself!

From previous participants:

If I had to choose one word for this course, it would be "MAGICAL"! I'm so grateful that I participated. 

/V

I think I had a naive thought that I could keep on living in my flat emotional dead life. Therefore it was very overwhelming when things I had pushed away came out, but at the same time so freeing! Even more so in a non judging room that felt safe. The community feeling you created is something I have missed throughout my life and it was very beautiful to experience that and meet my emotions together with others. So as a conclusion; it was amazing to feel belonging, to be in a safe space, with open non judging people where I could find a deeper contact with my body and my emotions. Every exercise awoke thoughts and reflections that still affect me and have changed my train of thoughts. 

/Louise

Praktiska detaljer - Practical information

Det finns möjlighet till prova på den 9e september, sedan är inbjudan är att gå hela kursen på 6 veckor. I mån av plats erbjuds drop in den första måndagen samt heldagen söndagen 22/9. Efter det stängs gruppen för att skapa trygghet. 

När: Måndagkvällar 18.15-21.00, start 16e september

Specialdag: söndagen 22e september: 11.00-18.00 (Inklusive lunch)

Var: Karlavägen 89, Östermalm.

Vad får du?

 • - 22,5 timmar kurs!
 • - 6 veckoklasser med fika plus en heldag med lunch!
 • - En hemläxa varje vecka som kommer i ett e-mail med musiken från lektionen
 • - En ny gemenskap och nätverk av likasinnade som stöttar varandra
 • - En möjlighet att släppa taget om det gamla och bjuda in en ny sexuell kraft som du kan ta med dig i livet!

För vem?

Detta är en kurs i utforskande där vi skapar ett tryggt rum där alla känslor får vara med. Detta är en resa in i dig själv där du som är nyfiken på din inre värld är välkommen. Har du erfarenhet av dans, meditation, yoga eller annan personlig utveckling är detta en inbjudan att gå djupare, men även den som är ni inom dessa kretsar är välkommen. 

Du som deltagare förväntas dock kunna stå i dina egna känslor och upplevelser även om jag och gruppen finns till hands när det behöver. Vet du med dig att du en ovilja att gå in i olösta trauman och en svårighet att ta hand om dig själv emotionellt (t.ex kan få panikångest) är du välkommen till detta rum då du känner dig mer stabil. Är du osäker på vad detta betyder så kontakta gärna mig!

Investering i din kropps potential!

Endast första tillfället 16e sep som prova på: 300 Sek, Låginkomst 150 Sek

Hela kursen vid betalning senast 16e september: 4900 Sek

Hela kursen vid betalning senast efter 16e september: 5500 Sek

Endast heldagen 22/9: 1400SEK (inklusive lunch i mån av plats)

Har din kropp ett stort behov av denna kurs men plånboken säger till? Kontakta mig, det finns ett par billigare platser i utbyte mot bär- och fikahjälp. 

Kvitto fås vi förfrågan!

Vid övriga frågor kontakta Lisa på 0708-686784 eller på lisa@guff.se

English

There is a possibility to try out the course September 9, after that the invitation is to take the whole course. If space, drop ins are welcome the first two weeks, after that the group will close to create safety. 

When: Monday evenings 18.15-21.00 plus Sunday Special - Sep 22nd 11-18h. 

Where: Karlavägen 89

What do you get?

 • - 22,5 hours of course time
 • - 6 weekly classes plus a full day deep dive
 • - A homework every week that you also will receive in an e-mail with the music from the class. 
 • - A new community and network of likeminded people that support each other.
 • - A possibility to let go of old patterns and invite a new sexual power that you can bring with you in life!

Investment in you body's potential:

Only first day Sep 16th as a taster: 300 Sek Low Income 150Sek

The full course paid until september 16th: 4900 Sek

The full course paid after September 16th: 5500 Sek

Only The Full day Sunday Sep 22nd: 1400 Sek including Lunch

Receipts are available.

For questions and more information contact Lisa at 0708-685784 or lisa@guff.se

Looking forward to having you in the class!

Register now

Workshop ledare / Space Holder

Lisa Josefsson
Movement and Intimacy Coach

Lisa Josefsson is the initiator and main space holder for this course.

She believes that all of us human beings want a healthy relationship with our body and our sexuality, independently of who we are and how we relate to our sexual selves. She wish these topics were mainstream, because the relationship to our body impacts greatly how we navigate in life.

Lisa works as a dance teacher as well as a movement and intimacy coach and aims to change the way we talk about intimacy and support sexual healing through movement, touch and listening to the inner messages our bodies are ready to reveal.

After 10 years of exploring different dance forms such as Blues, Swing, Contact Improvisation and traditional African dances, Lisa discovered their own connection between dance and sexuality. They had by then spent three years in Mozambique, a Mecka of people who embody their sexuality and sensuality through dance. This experience allowed them to feel that our pleasure comes from within us and not from the outside and we reach it by allowing ourselves to feel all the emotions in our register. This discovery took Lisa into a journey of exploring Tantra, Conscious Sexuality, the Wheel of Consent (TM), Gender Fluidity and Kink, to deepen their understanding of oneself and how our life can be understood through our body. Lisa is based in Stockholm and teaches different combinations of dance and sexuality, through individual sessions, in group intensives and at festivals. In 2018 they have already taught at Stockholm Tantra Festival, Sexsibility Festival, and Touch & Play both in MA, US and in Germany. See more at FB: www.facebook.com/dancefromther... or at www.dancefromtheroot.com

Lisa collaborates and/or takes inspiration from the following teachers: Lynn Kreaden, Zahava Griss, Bernadette Pleasant, Carl Johan and Jennie Rehbinder, Master Berlin, Lorenzo Stjernquist and Rupert James Alison. Lisa also has as mentors her dance company in Mozambique; Hodi Maputo Afro Swing and Tufu de Mafalala.

Lisas tankar kring dans, om att vara i sin kropp och hur det är kopplat till vår sexualitet


Dans, kroppen och njutning

Dans för mig är stunden då jag känner min kropp som allra mest, som om allting runtomkring stannar upp och musiken styr mina rörelser. Det är ett flow då det varken finns dåtid eller framtid, bara här och nu. Genom dans kan vi också möta och känna andra. Det kallas kinestetisk empati inom dansterapin; då vi genom rörelse kan känna vad en annan människa känner. Dansen kan också tillåta oss att släppa på spänningar i kroppen, känna oss lätta och fria och till och känna extas; vilket är ett verktyg som många traditionella kulturer använder i läkande syften.

Vad betyder det egentligen att vara i sin kropp?

För mig betyder det att kunna komma i kontakt med det jag känner istället för att vara fast i tankarna. Att kunna känna in vilka känslor som är närvarande i stunden, och finna de känslor som ibland ligger undantryckta och låta de komma upp till ytan; då hela jag får vara med.Att njuta för mig är en överväldigande känsla i kroppen, när inget annat existerar förutom det som känns och alla tankar försvinner; det är det ultimata uttrycket av att vara i sin kropp. För mig är vardaglig njutning och sexualiteten starkt sammankopplade. Även om jag inte känner sexuell njutning av att känna solen mot min hud eller att äta god mat är det för mig det första steget till att tillåta njutning i min egen kropp. När vi sedan vet hur den njutningen känns, är det lättare att plocka fram den i intima möten och äga den. - Men ibland har vi svårt. Tankar kommer i vägen; vad ska vi göra? Hur ser jag ut? Vad vill jag egentligen? Duger jag? Oj, jag har så mycket annat jag borde göra nu! Och med dessa tankar är det svårt att vara närvarande. Eller så vill tanken känna njutning, men kroppen kan inte slappna av, den vill inte ge sig hän. Kanske finns det otrygghet, trauman eller rädslor som sätter sig i vägen.Att säga ja, säga nej och veta vad jag vill är väsentligt. För att njuta måste vi dessutom veta vad vi tycker om, vad vi vill och vad vi inte vill i stunden. Ju mer njutning jag har hittat desto kräsnare blir jag i mina kärleksrelationer och jag inser hur ofta jag förr gick med på saker som jag faktiskt inte gjorde för min egen skull. Nu vill jag bara ha det bästa oavsett om det är med mig själv eller andra!

Älska dig själv! 

Det är en cliché, men det är sant; för att kunna känna full njutning, krävs det faktiskt att en helt och hållet accepterar och älskar hela sin kropp. Ibland dyker jag rätt in i lust, skratt och glädje, men andra gånger kan jag behöva gå igenom sårbarheten och gråten för att hitta tillbaka till lusten på andra sidan. Och för att vår kropp ska kunna ge oss den njutningen vi önskar, måste vi ge den oändlig kärlek.

Vår kropp är vårt tempel. 

När vi håller det rent och rymligt kan vi njuta av dess vackra fönster, gyllene dekorationer och kontakten med något större än oss själva. Men börjar det fyllas med gammalt skräp måste vi städa för att åter hitta frid. I kroppen sitter våra emotioner lagrade; gamla erfarenheter, förväntningar, och rädslor. Dansen är för mig det starkaste verktyget att komma i kontakt med allt som våra tankar flyr ifrån, den tillåter oss att känna hela oss, älska oss själva och möta andra.Välkommen att växa tillsammans!

Read more

Sophia Magdalena Mostyn
Breath Work Coach

SOPHIA MAGDALENA or Verena Mostyn has dedicated herself to personal transformation from the early days of human personal development in San Francisco where she lived in the 70s.

In going to live in Bali in 2005 she experienced the spiritual teachings of the Way of Mastery and Course in Miracles. Devoting herself to these Teachings and practices of Loves Breath and Radical Inquiry on a daily basis supported her own Expansion and growth as a Teacher and Healer. As a conduit of Light and Love she has been extending and facilitating the sacred breath of Love, Loves Breath, and other Practices of the Mystery Schools as an alchemist transmuting energy frequencies and light.

She facilitates Breath Work workshops and courses in Breath of Love, Retreats in Awakening the Sacred Feminine and Sacred Sexuality workshops for men and women in Sweden, the UK, France and Spain and takes groups to Bali. She offers private Re Birthing Sessions and now lives in Stockholm. Sophia Magdalena will host her "Love breath" as part of the full day workshop on September 22nd.

Read more

Anna Björnberg
Transformative Voice Coach

Med över 40 års erfarenhet av scenen som sångerska och många års erfarenhet att bygga människor som ICF/Transformativ coach, utbildare och föreläsare, guidar Anna genom intuitiv röstcoachning. På ett lekfullt sätt hjälper hon dig att våga utforska rösten, hämta hem din urkrafts röst och äga den. Att integrera röst och kropp och släppa taget om gamla föreställningar och tankar som hindrar och blockerar i kroppen. Hon stöttar dig till att öppna upp och våga låta, så att ljud kommer ut som du kanske aldrig trott fanns där.

Uttrycket ”att sjunga från könet”, är inte taget ur intet. Stämbanden ser ut som en kvinnas blygdläppar, så det finns en stark koppling och tantriska röstövningar öppnar upp på djupet. Ljud från stämbanden aktiverar Vagnsnerven, som i sin tur sätter fart på ”måbra-hormonerna”. Vibrationerna som uppstår när vi låter, ljudar och sjunger når ända in och helar både kropp och själ.

Född och uppvuxen i Värmland skapades drömmen om att bli sångerska och musikkarriären startade tidigt. På 90-talet bodde hon i Schweiz/Italien och turnerade med en pianist i Europa. Hon uppträdde på diverse scener, i Schweizisk tv och körade i studios. Från ett fritt turné-liv till att gå in i den berömda väggen, har Anna en stor erfarenhet av vad som händer i kroppen när vi förminskar oss och inte står i vår kraft. Annas röst ”försvann” i tio år, men kom tillbaka med besked när hon ändrade sitt liv och hämtade hem sin egen kraft.

Annas passion är att dela med sig av sin kunskap, att förmedla känslan av att ha en fri röst. Att använda sin fulla potential och att i sårbarhet äga sin röst och sitt eget ”space”. Att allt är möjligt och att alla kan sjunga.

Read more

Sony and Faith
Dance teachers, embodiment coaches

Kenyan born Sony Soniz and Faith Wangui have danced since a young age in different traditional dance companies in Kenya and later toured in Europe to now establish themselves in Europe. 

Earlier as part of their mission they were teaching the younger generations in Nairobi their traditions while now in Sweden they are seeing the importance of sharing a different kind of work with women in Sweden. As in many parts of Africa, in Kenya, girls learn at a young age to believe in themselves, feel their own worth and beauty and not the least enjoy their own movements and bodies through dance. Dance from this point of view is a result of your own emotional expression and can therefore be used to get in contact with our sensuality and sexuality. These valuable teachings Sony and Faith are now bringing to women in Sweden to reach embodied empowerment.

Sony and Faith are Guest teachers Monday September 23rd. 

Read more

Loulou

Louise Hellbom längtan har alltid varit att göra gott, att leva väl, att förstå vad balans i livet handlar om, för henne, för oss och för det sammanhang jag lever i. Louise har ett djupt intresse för vår egen kropp, vår hjärna, jorden och hur allt i livet hänger ihop.Louise har utforskat vad det betyder att inte ha balans, Jag har studerat människan, den mänskliga hjärnan och mänskliga beteenden. Hon har praktiserat yoga och meditation under många år och startade upp Urban Fusion - improviserad pardans i Stockholm. 

Louise har undervisat tillsammans med Lisa vid flera tillfällen och kommer att vara gästlärare 30 september på "To hold and let go".

Read more

Organized by

Lisa Josefsson
lisa@guff.se